კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
80002 შაქარი დაფასოვებული 0,900გრ
2.15
2.1
80071 შაქარი ნატეხი (კუბები) 0,500 გრ
1.9
80052 შაქარი პორციული
0.03
19 იანვარი 2019
My status