კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
80052 პორციული შაქარი 5კგ

დაახლოებით 1000 ცალი

35
80002 შაქარი დაფასოებული 0.1000გრ

0.1000გრ

2.6
80002 შაქარი დაფასოვებული 0,900გრ
2.15
2.4
80071 შაქარი ნატეხი (კუბები) 0,500 გრ
1.9
80052 შაქარი პორციული
0.035
22 ნოემბერი 2019
My status