კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
80052 პორციული შაქარი 5კგ

დაახლოებით 1000 ცალი

40
80002 შაქარი დაფასოვებული 0,900გრ
2.15
2.4
80071 შაქარი ნატეხი (კუბები) 0,500 გრ
1.9
80052 შაქარი პორციული
0.04
18 თებერვალი 2020
My status