კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
ღრუბელი ჭურჭლის სარეცხი 5 Novax
2.2
70354 ღრუბელი მავთულის უჟანგავი Novax
0.95
ვილედას სამზარეულოს ღრუბელი 3ცალიანი
3.3
70096 სამზარეულოს ღრუბელი 5+1
2.6
სამზარეულოს ღრუბელი ვილედა 5 ცალიანი
5.5
70087 ღრუბელი ჭურჭლის სარეცხი "დენოლა"
0.6
70008 ღრუბელი მავთულის უჟანგავი
0.7
21 მაისი 2019
My status