კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
70164 აქანდაზი
3
70015 აქანდაზი გრძელტარიანი
5.5
ეზოს ცოცხი უტარო
9
70038 ცოცხი ბუნებრივი
6.4
70048 ცოცხი აქანდაზით 22 სმ
11
ცოცხი ვიეტნამის
8.4
10 აპრილი 2020
My status