კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
70164 აქანდაზი
3
70015 აქანდაზი გრძელტარიანი
8.5
70038 ცოცხი ბუნებრივი
6.4
70048 ცოცხი აქანდაზით 22 სმ
11
ცოცხი ვიეტნამის
7.3
22 მარტი 2019
My status