კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
ოთახის თერმომეტრი
2.65
22 იანვარი 2020
My status