კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
ოთახის თერმომეტრი
2.65
20 ივნისი 2019
My status