კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
ოთახის თერმომეტრი
2.65
05 დეკემბერი 2019
My status