კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
ოთახის თერმომეტრი
2.65
08 აპრილი 2020
My status