კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
ოთახის თერმომეტრი
2.65
19 აპრილი 2019
My status