კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
70229 მწერების საწინააღმდეგო აეროზოლი ,,რაიდი
7.4
70304 მწერების საწინააღმდეგო აპარატი სითხით ,,რაიდი
22
70303 მწერების საწინააღმდეგო აპარატი სითხით რეგულატორით ,,რაიდი
25
20 სექტემბერი 2019
My status