კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
70229 მწერების საწინააღმდეგო აეროზოლი ,,რაიდი
7.4
70304 მწერების საწინააღმდეგო აპარატი სითხით ,,რაიდი
22
70303 მწერების საწინააღმდეგო აპარატი სითხით რეგულატორით ,,რაიდი
25
70305 ჭიანჭველა/ტარაკნების საწინააღმდეგო აეროზოლი ,,რაიდი
8
19 იანვარი 2019
My status