კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
პარკი Zip ჩამკეტით 11სმ*14სმ 100 ცალიანი
3.2
პარკი Zip ჩამკეტით 15სმ*18სმ 100 ცალიანი
2.6
პარკი Zip ჩამკეტით 23სმ*31სმ 50 ცალიანი
4.99
პარკი Zip ჩამკეტით 5სმ*5სმ 100 ცალიანი
0.52
90046 პარკი Zip ჩამკეტით 6სმ*7სმ 100 ცალიანი
0.78
პარკი Zip ჩამკეტით 7/9ზე 100 ცალიანი
1.75
0
ჰაერ-ბუშტოვანი შესაფუთი რულონი 1 მეტრი

სიგანე - 1,5 მეტრი

მიუთითეთ მეტრის რაოდენობა

4
ჰაერ-ბუშტოვანი შესაფუთი რულონი 100 მეტრი

სიგრძე - 100 მეტრი

სიგანე - 1,5 მეტრი

360
23 აგვისტო 2019
My status